प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

डोबाटे विश्वकर्मा

माननीय मन्त्री

श्री वद्रीनाथ अधिकारी

सचिव

हाम्रो बारेमा

--

श्री यामप्रसाद सुवेदी

प्रवक्ता


-

श्री प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना

सूचना अधिकारी


-